Cari @ Amanz

Hong Leong Bank Berhad (HLB) pada hari ini mendedahkan penggunaan pelanggan terhadap platform digital pada ketika ini sangat memberangsangkan. Menerusi pengamatan HLB, tumpuan pelanggan terhadap platfom ini mula berterusan untuk memacu penggunaan nirtunai menjadi lebih maju. Dengan adanya kemudahan pada ekosistem nirtunai ini sekaligus memberi kejayaan kepada penggunaan transaksi digital pada pelanggan dan perniagaan.

Untuk makluman anda, sebanyak 64.4% pelanggan kini menggunakan platform digital dan mudah alih untuk urus niaga perbankan pada akhir tahun 2018. Purata penggunaan tersebut telah meningkat lebih daripada 20% sejak dari tahun lepas lagi.

Pihak bank dilihat berperanan dalam meningkatkan usaha ini, terutama dalam menyelesaikan masalah kewangan untuk pelanggan mereka. Sama ada pengguna harian atau pemilik perniagaan melalui transformasi digital dan inovasi. Tumpuan untuk memberikan penyelesaian yang mudah dan lancar kepada para pelanggan telah berjaya memacu pertumbuhan yang ketara dalam perlaksanaan transaksi nirtunai ini.

Kebiasaanya kita dapat lihat pengguna muda khususnya gemar akan teknologi ini. Secara tidak langsung pihak Hong Leong Bank (HLB) dapat melihat nilai urus niaga purata yang semakin meningkat pada tahun ini, disamping dapat meningkatkan kepercayaan pengguna kepada program penyelesaian ini.

Pengguna juga semakin sedar bahawa transaksi nirtunai adalah tentang kemudahan yang baik untuk mereka memantau perbelanjaan sendiri. Faedah yang dimiliki bukan sekadar merangkumi pengurangan penggunaan tunai, malah selamat untuk digunakan. 

© 2024 Amanz Media Sdn Bhd