Cari @ Amanz

Kerajaan telah memperkenalkan Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP) pada pertengahan tahun ini untuk memastikan tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan di arena digital yang semakin membangun setiap hari.

Apabila ia dilancarkan, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM), bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) turut memperkenalkan sasaran dimana 98 peratus daripada kawasan populasi di Malaysia akan menerima sambungan internet sepantas sekurang-kurangnya 30Mbps menjelang tahun 2020 dan di semua ibu negeri menjelang tahun 2023.

Terkini, pihak SKMM telah mengumumkan bahawa jemaah menteri telah bersetuju untuk melaburkan wang sebanyak RM21.6 bilion untuk merealisasikan pelan lima tahun ini.

Dana ini akan disalurkan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi dan pembekal melalui Kumpulan Wang Pemberian Perkhidmatan Sejagat (PPS) secara pembiayaan penuh, pembiayaan sepadan, ataupun pembiayaan sebahagian bagi syarikat-syarikat yang layak.

Untuk memastikan syarikat-syarikat ini menjayakan pelan lima tahun NFCP ini, KKMM akan menubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk menyelaras penyediaan perkhidmatan internet ini di kawasan-kawasan kritikal seperti hospital, balai polis dan perpustakaan, disamping memastikan bahawa infrastruktur sedia ada dioptimasikan.

© 2023 Amanz Media Sdn Bhd