Cari @ Amanz

Kementerian Pengajian Tinggi, kini telah mengumumkan Pemberian Bantuan Tunai sebanyak RM50 untuk semua pelajar IPT baharu sesi 2020/21.  Secara keseluruhan, seramai 76,153 orang pelajar bakal menerimanya.

KPT umum bantuan tunai ini disebabkan oleh keperluakn pelajar untuk mengikuti PdP secara atas-talian, dan perlu mendapatkan pakej telekomunikasi untuk persediaan.

Penawaran ini, sekaligus dijangka akan mengurangkan beban yang ditanggung oleh pelajar pada era pembelajaran atas-talian ini.

Selari dengan pengumuman ini, KPT turut mengumumkan syarikat telekomunikasi akan hadir dengan pakej pelan data interaktif istimewa kepada semua pelajar IPT.

© 2023 Amanz Media Sdn Bhd