Cari @ Amanz

Kajian Terkini Di UK Menemui Hubung Kait Kotak Tikam Dengan Judi

Link Copied!

Kotak tikam (loot box) adalah lumrah permainan video modem sehingga dianggap normal sejak lima tahun yang lalu. Hanya baru-baru beberapa negara mula melihat untuk mengehadkan penggunaan kotak tikam dalam permainan video. Sebuah kajian yang baru diterbitkan hari ini menemui hubung kait antara kotak tikam dan tabiat judi.

Kajian dilakukan penyelidik dari University of Plymouth dan University Wolverhampton mendapati secara struktur serta psikologi, kotak tikam menyamai perjudian. Kajian turut mendapati 93% kanak-kanak di United Kingdom bermain permainan video dan 40% pernah membuka kotak tikam. Sebanyak 5% permain video tegar menjadi 50% pendapatan kotak tikam permainan video. Lebih merisaukan mereka membelanjakan lebih daripada £70 (~RM400) membeli kotak tikam walaupun dari latar belakang tidak berkemampuan.

Turut didapati lelaki lebih mudah terjebak dengan kotak tikam dengan mereka yang berpendapatan rendah dan tidak berpelajaran tinggi menjadi mangsa terbesar. Penyelidik menyarankan supaya kawalan dilakukan oleh kerajaan ke atas penawaran kotak tikam dalam permainan video seperti meletakkan label had umur, kos purata sebelum dapat membeli barang yang diinginkan dan meletakkan had berapa banyak wang boleh dibelanjakan untuk kotak tikam.


Komen ()