Cari @ Amanz

Dibawah Belanjawan 2022, kerajaan turut memberikan fokus terhadap arena esukan, dimana dana sebanyak RM20 juta diperuntukkan dalam terus memperkembangkannya.

Dibawah peruntukkan berkenaan juga, kerajaan memperuntukkan RM5 juta untuk membina Pusat Kecemerlangan Sukan Dron – sekaligus memperlihatkan kerajaan turut memberikan perhatian ke arena sukan dron.

Maklumat lanjut berkenaan dengan Pusat Kecemerlangan Sukan Dron ini masih tidak diketahui lagi. Kita mungkin mendengar lanjut berkenaan dengannya dalam masa terdekat ini.

© 2023 Amanz Media Sdn Bhd