Cari @ Amanz

Sejumlah pengguna tempatan, terutamanya yang menggunakan Unifi kini dilihat menghadapi masalah dalam mengakses perkhidmatan penstriman video popular, Netflix.

Buat masa ini, tidak diketahui lagi sebab disebaliknya.

Melalui bantuan yang disediakan oleh Netflix melalui Twitter, soalan akhir yang ditanyakan memperlihatkan masalah yang timbul adalah melibatkan penyedia perkhidmatan telekomunikasi, dan bukannya pada pihak Netflix. Pengguna Unifi juga telah membuka pertanyaan berkenaan masalah melayari perkhidmatan Netflix pada forum rasmi Unifi.

Bagi anda sendiri, adakah anda turut menghadapi masalah dalam mengakses perkhidmatan Netflix?

© 2023 Amanz Media Sdn Bhd