Cari @ Amanz

Disamping pengenalan beca elektrik di Terengganu, pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) juga turut berkongsi berkaitan inovasi dan perkembangan dalam arena pertanian.

Dibawah Agensi Nuklear Malaysia, kajian melibatkan pembiakan baka mutasi padi telah dilakukan sejak 1980an. Teknologi nuklear digunakan dalam pertanian, yang membantu meningkatkan produktiviti pengeluaran tanaman.

Kaedah mutasi aruhan menggunakan sinaran gamma telah digunakan dalam menghasilkan pelbagai variasi baharu yang jauh lebih baik berbanding induknya.

Dibawah kajian ini, penghasilan benih Padi IS21 merupakan salah satu pencapaian terbaik. Ini kerana ia mempunyai ciri agronomi yang sangat diperlukan dalam industri padi.

Benih padi ini dilihat mempunyai daya tahan tinggi terhadap cuaca ekstrem masa kini, dan pada masa yang sama mempunyai daya rintang terhadap beberapa penyakit padi yang selalunya merugikan para pesawah padi.

Disamping daya tahan, benih padi ini juga boleh menghasilkan sehingga 10 tan sehektar mengikut kawasan penanaman.

© 2023 Amanz Media Sdn Bhd