Cari @ Amanz

Menteri Komunikasi dan Digital kini berkongsi statistik terkini, menyatakan rangkaian 5G kini meliputi sekitar 62.1% kawasan berpenduduk di Malaysia, setakat 31 Mei 2023 lepas. Ini sekaligus memperlihatkan peningkatan 2.6% berbanding bulan April 2023 lepas.

Walaupun mencapai angka yang tinggi ini, kadar penggunaan 5G di Malaysia masih rendah. SKMM sebelum ini menyatakan kadar penggunaan 5G hanya mencapai sekitar 3.1% penggunaan sahaja, atau melibatkan 1.2 juta pengguna.

Beberapa hal masih diperdebatkan orang ramai, termasuk liputan 5G – yang mana walaupun mencapai 62.1% kawasan berpenduduk, tetapi liputan dalam bangunan masih rendah dan tidak begitu stabil.

Kerajaan menyasarkan untuk liputan 5G mencapai 80% kawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023 kelak, dan tidak diketahui lagi bagaimanakah perancangan kerajaan dalam meningkatkan penggunaan dan liputan dalam bangunan untuk 5G.

© 2023 Amanz Media Sdn Bhd