Cari @ Amanz

Perbentangan belanjawan 2024 turut memberi penekanan kepada pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersilan dan inovasi. Secara keseluruhannya sebanyak RM569 juta telah diperuntukkan untuknya yang dibahagikan kepada beberapa bahagian, termasuklah:

  • Sebanyak RM510 juta disediakan sebagai dana R&D di bawah Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini termasuklah RM50 juta yang dikhususkan sebagai geran padanan untuk universiti awam berkerjasama dengan sektor swasta bertujuan merancakkan aktiviti penyelidikan dan inovasi.
  • Seterusnya dana sebanyak RM76 juta juga disediakan bagi mempergiatkan ekosistem R&D&C&I (penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi) dengan tumpuan kepada keterjaminan produk baharu.
  • Kemudian sebanyak RM10 juta disediakan juga yang melibatkan teknologi E&E di bawah MIMOS, , sektor angkasa di bawah MYSA dan teknologi dron dan robotik di bawah MRANTI.

Bersama-sama dengannya kerajaan turut mengumumkan bahawa Program INNOVATHON akan diteruskan. Hal ini berikutan bertujuan menyemarakkan lagi pendayaciptaan dalam kalangan rakyat, sekaligus melahirkan lebih banyak rakyat tempatan kreatif yang boleh dikomersialkan.

© 2023 Amanz Media Sdn Bhd