Cari @ Amanz

Pakatan Kecerdasan Buatan (AI Alliance) ditubuhkan hari ini dengan ia mempunyai lebih 50 ahli. Ia ditubuhkan bagi memastikan pembangunan AI yang selamat, terbuka, dan bertanggungjawab oleh ahlinya. Antara syarikat teknologi yang menjadi ahli AI Alliance ialah IBM, AMD, Intel, Meta dan Dell.

Turut menjadi ahli ialah institusi pengajian serta agensi terkemuka seperti Cornell University, Dartmouth, Imperial College London, Harvard University, The University of Tokyo, Yale University dan NASA.

Antara pelan AI Alliance ialah membangunkan penanda aras dan piawaian penilaian dan pelbagai sumber untuk membolehkan pembangunan AI yang bertanggungjawab. Ia turut akan memajukan ekosistem sumber terbuka untuk model yang menyokong pelbagai bahasa, multi-modal, serta model sains yang membantu menyelesaikan isu sejagat seperti pendidikan dan iklim. Akhir sekali ia juga akan cuba memberikan sokongan untuk membangunkan AI di peringkat global.

Senarai lengkap ahli AI Alliance adalah seperti di bawah.

 1. Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)
 2. Aitomatic 
 3. AMD 
 4. Anyscale 
 5. Cerebras 
 6. CERN 
 7. Cleveland Clinic 
 8. Cornell University
 9. Dartmouth
 10. Dell Technologies
 11. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
 12. ETH Zurich
 13. Fast.ai
 14. Fenrir, Inc.
 15. FPT Software
 16. Hebrew University of Jerusalem
 17. Hugging Face 
 18. IBM
 19. Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
 20. Imperial College London 
 21. Indian Institute of Technology Bombay 
 22. Institute for Computer Science, Artificial Intelligence
 23. Intel  
 24. Keio University 
 25. LangChain 
 26. LlamaIndex 
 27. Linux Foundation
 28. Mass Open Cloud Alliance, operated by Boston University and Harvard
 29. Meta
 30. Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence
 31. MLCommons 
 32. National Aeronautics and Space Administration
 33. National Science Foundation
 34. New York University
 35. NumFOCUS 
 36. OpenTeams
 37. Oracle 
 38. Partnership on AI
 39. Quansight 
 40. Red Hat
 41. Rensselaer Polytechnic Institute 
 42. Roadzen 
 43. Sakana AI 
 44. SB Intuitions
 45. ServiceNow 
 46. Silo AI
 47. Simons Foundation
 48. Sony Group
 49. Stability AI
 50. Together AI
 51. TU Munich 
 52. UC Berkeley College of Computing, Data Science, and Society 
 53. University of Illinois Urbana-Champaign
 54. The University of Notre Dame 
 55. The University of Texas at Austin
 56. The University of Tokyo 
 57. Yale University 
© 2024 Amanz Media Sdn Bhd